Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Osakkaan oman kylpyhuoneremontin huomioinnista taloyhtiön linjasaneerauksessa

Taloyhtiön linjasaneerauksen (putkiremontin) suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä voi nousta esiin tilanne, jossa osakkeenomistajan omaan asuntoonsa teettämästä kylpyhuoneremontista on kulunut vain vähän aikaa. Tällainen tilanne on osakkaan kannalta ikävä, koska osakas ei tyypillisesti tahdo verrattain uuteen kylpyhuoneeseensa uutta remonttia, koska omaan remonttiin käytetyt rahat tuntuvat tällöin valuvan hukkaan.

Joissain tilanteissa on mahdollista, että tällainen osakkeenomistaja säästyy yhtiön teettämän remontin haitalta omassa huoneistossaan. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:ssä on ns. hyvityssäännös, joka on olemassa niitä tilanteita varten, joissa aiempi taloyhtiössä tehty työ voidaan hyödyntää osana yhtiön saneeraushanketta.

Hyvityssäännöksessä määritetään, millä edellytyksillä aiemmin tehty remontti voidaan hyödyntää ja kuinka aiemman remontin teettänyttä osakkeenomistajaa taloudellisesti kompensoidaan yhtiölle syntyvästä säästöstä.

Saadakseen hyvitystä (rahoitusvastikealennusta) osakkeenomistajan tulee olla aktiivinen ja vaatia sitä. Taloyhtiöllä ei ole velvollisuutta oma-aloitteisesti selvittää, miten eri huoneistoissa aiemmin tehdyt työt voidaan hyödyntää yhtiön suunnitteleman saneeraustyön yhteydessä.

Osakkeenomistaja voi saada aiemmasta remontistaan hyvitystä, jos:

  1. Aiempi työ on taloyhtiön hyödynnettävissä
  2. Aiemmasta työstä syntyy yhtiölle säästöä
  3. Aiempi työ on toteutettu taloyhtiön ulkopuolisilla varoilla
  4. Aiempi työ on sama kuin minkä taloyhtiö toteuttaa

 

Osakkaan on näytettävä mainitut hyvityksen edellytykset toteen. Tämä tapahtuu osoittamalla asianmukaisin dokumentein, miten osakkaan oma remontti toteutettiin ja valvottiin. Hyvityspäätöksen tekee yhtiökokous AOYL 6 luvun 26 §:n mukaisella enemmistöpäätöksellä. Päätös kannattaa valmistella siitä lähtökohdasta, että yhtiökokous päättää hyvitysperiaatteen noudattamisesta ja valtuuttaa samalla yhtiön hallituksen suorittamaan hyvitysten tarkan määrän laskennan.

Hyvityksen määrästä tehdään aina ikävähennys: Mitä vanhempi osakkaan tekemä remontti on, sitä pienempi on osakkaalle sen johdosta tuleva hyvitys. Rakenteiden tekninen käyttöikä on yleensä ikävähennyksen laskentaperuste.

AOYL:n hyvityssääntelyn heikkous on se, ettei laissa tai sen esitöissä oteta tarkasti kantaa hyvityksen käytännön toteuttamiseen. Hyvitystilanteet ovat alttiita myös henkilöerimielisyyksille. Taloyhtiön saneeraushankkeiden yhteydessä voidaankin päätyä erilaisiin hyvityskysymyksiä koskeviin riitoihin.

Valmisteltavana olevan asunto-osakeyhtiölain muutospaketin valmistelutyössä hyvityssääntelyyn on esitetty korjausehdotuksia, joilla osakkeenomistajan oikeutta hyvitykseen pyrittäisiin selventämään ja mahdollisesti myös rajaamaan. Säädösmuutoksilla olisi mahdollista mm. säätää määräajasta, johon mennessä hyvitystä on vaadittava, sekä ottaa käyttöön ohjeluontoinen esimerkki hyvityslaskelmasta.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Salainen virhe kiinteistökaupassa

Salaisella virheellä tarkoitetaan maakaaren mukaista laatuvirhettä kiinteistössä. Salainen virhe on seikka, josta ei tiennyt myyjä eikä ostaja kauppaa tehtäessä. Tällöin kiinteistö poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja

Lue artikkeli »