Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika
Запишитесь на прием

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Parveke kuuluu osakehuoneistoon mutta kuuluuko terassi?

Osakehuoneistoon kuuluvan parvekkeen tai terassin katsotaan monissa tapauksissa lisäävän asunnon viihtyisyyttä ja nostavan asunnon arvoa. Parvekkeen tai vastaavan tilan kuuluminen osakehuoneistoon ilmenee lähes aina asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja sen huoneistoselitelmästä. Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n mukaan osakehuoneistoon kuuluu sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain kyseisen osakehuoneiston kautta.

Parvekkeena pidetään myös rakennuksen katolla olevaa osakehuoneiston käyttöön varattua ja suunniteltua kattoterassia. Joissain tapauksissa kattoterassia ei kuitenkaan alkujaan ole suunniteltu huoneiston käyttöön ja tällöin tilanne voi osoittautua ongelmalliseksi.

Pelkästään huoneiston sijainti rakennuksen katolla tai siten, että huoneistosta pääsee katolle, ei oikeuta osakasta ottamaan käyttöönsä rakennuksen kattoa. Kattorakenteita ei yleensä suunnitella oleskelukäyttöön. Jos yhtiöjärjestyksessä ei todeta osakkeiden tuottavan oikeuden hallita huoneiston lisäksi kattoterassia, niin silloin terassialueen hallinta kuuluu yhtiölle.

Asuntoon kuulumattomien kattorakenteiden ajattelematon käyttäminen huoneiston eräänlaisena laajennusosana voi jopa johtaa korvausvelvollisuuteen asunto-osakeyhtiötä kohtaan, jos käytöstä aiheutuu kattorakenteen ylimääräistä kulumista tai vaurioitumista.

Rivitalon piha-aluetta koskevat samat periaatteet: Osakkeenomistajan pysyvään hallintaan tarkoitetusta piha-alueesta on määrättävä yhtiöjärjestyksessä, jos halutaan, että tällainen alue rinnastetaan osakkeenomistajahallinnassa olevaan huoneistoon. Jos taas tätä määräystä ei yhtiöjärjestyksessä ole, on piha-alue yhtiön hallinnassa. Osakkaalla ei silloin ole hallintaoikeutta pihaan, vaan pelkkä käyttöoikeus. Piha-alueen fyysisillä puitteilla, kuten alueen aitaamisella tai muulla merkitsemisellä ei ole vaikutusta asiaan. Vaikutusta ei ole myöskään sillä, että alueelle on yhtiön rakennuksesta käsin pääsy vain tietystä huoneistosta.

Oikeusministeriössä on tällä hetkellä valmisteltavana asunto-osakeyhtiölain muutospaketti, jossa yhtenä pohdittavana kysymyksenä on, lisätäänkö osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskevaan asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti, jonka mukaan osakkeenomistajan on hoidettava huolellisesti myös sellaista hallinnassaan olevaa yhtiön tilaa, jonka hallintaoikeus ei perustu yhtiöjärjestykseen. Uusi säännös ei rinnastaisi rivitaloasunnon yhteydessä olevaa mutta yhtiöjärjestyksessä mainitsematonta maan tasaista terassia huoneistoparvekkeeseen mutta säännös vahvistaisi kuitenkin terassia koskevan osakkaan hoitovelvoitteen olemassaolon.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä