Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Taloyhtiöiden päätöksenteko sähköautojen latauspisteiden rakentamisesta

Lataushybridien ja täyssähköautojen yleistyessä nousee yhä useammassa asunto-osakeyhtiössä keskusteluun kysymys autojen latauspisteiden toteuttamisesta. Kyse on sekä teknisesti että juridisesti huolellista suunnittelua edellyttävästä asiasta, joka tulee toteuttaa aina tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä juuri kyseisen taloyhtiön yksilöllinen tilanne on. 

Ladattavia ajoneuvoja varten tehtävät pihapaikkojen ja autotallien saneeraustyöt herättävät taloyhtiöissä helposti vilkastakin keskustelua, koska useinkaan kaikki osakkeenomistajat eivät omista minkäänlaista autoa ja vielä toistaiseksi on tilanne useimmiten myös se, että auton omistavista osakkaistakin vain vähemmistöllä on hybridiauto tai täyssähköauto. Toisaalta tilanne on myös se, että latauspisteiden puuttuminen taloyhtiöstä helposti estää ladattavien ajoneuvojen laajempaa yleistymistä.  

Varma tapa aiheuttaa ongelmia yhtiön päätöksentekoon on pikavauhdilla päättää latauspisteiden rakentamisesta ja pistää toimeksi samalla toimintamallilla kuin naapuritkin ovat omassa yhtiössään tehneet. Oikean päätöksentekotavan valitsemiseksi ainakin nämä kysymykset on syytä läpikäydä tarkasti heti suunnittelun alkuvaiheessa: 

  • Ovatko taloyhtiön autopaikat yhtiön, osakkaiden vai osin molempien hallinnassa?
  • Lähdetäänkö hanketta toteuttamaan taloyhtiön hankkeena vai onko kyseessä osakasvähemmistön aloitteesta käynnistynyt hanke?
  • Asennetaanko latauspisteitä vain sellainen määrä, joka kiinteistön nykyisen sähköjärjestelmän puitteissa on mahdollista, vai joudutaanko hankkeeseen liittyen tekemään myös kiinteistön sähköjärjestelmän parannustöitä?

 

Olosuhteet ovat melko suotuisat silloin, jos kyse on taloyhtiön hallinnassa olevista autopaikoista, joista osa muutetaan latauspaikoiksi kiinteistön nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetin puitteissa. Tällöin asiasta on mahdollista päättää yhtiökokouksessa osakkaiden yksinkertaisella enemmistöllä. Erittäin selkeä on myös tilanne, jossa yksittäinen osakas haluaa rakennuttaa osakkaan hallinnassa olevalle (osakepaikka / osakaspaikka, josta osakas maksaa vastiketta yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla) latauspisteen. Tällöin kysymys on osakkaan hankkeesta, johon riittää taloyhtiön lupa. Tilanteet voivat olla kuitenkin hyvin erilaisia ja monesti joudutaan toteamaan, että päätöksenteko latauspisteiden asentamisesta voidaan joutua tekemään 2/3 määräenemmistöllä tai jopa kaikkien osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. 

Asunto-osakeyhtiön päätöksenteossa erilaisten rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannusten oikeudenmukainen jakaminen ja osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ovat aivan keskeisiä ydinkysymyksiä. Hyvissä ajoin käynnistyvällä suunnittelulla ja asiantuntijoiden tuella hankkeet viedään läpi menestyksekkäästi. 

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Salainen virhe kiinteistökaupassa

Salaisella virheellä tarkoitetaan maakaaren mukaista laatuvirhettä kiinteistössä. Salainen virhe on seikka, josta ei tiennyt myyjä eikä ostaja kauppaa tehtäessä. Tällöin kiinteistö poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja

Lue artikkeli »