Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Perhe- ja jäämistöoikeus: Tarvitsenko avioehtosopimuksen?

Avioliittolain mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja avioliiton purkautuessa avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö jaetaan puolisoiden kesken tasan. Aviopuolisot voivat kuitenkin tehdä kirjallisesti avioehtosopimuksen, jonka mukaan puolisoiden kaikki tai jokin tietty omaisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeuden ulkopuolelle suljettua omaisuutta ei oteta huomioon omaisuuden tasajaossa. Avioehtosopimus voi koskea myös tulevaisuudessa saatavaa omaisuutta.

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana, mutta ei enää avioerohakemuksen jättämisen jälkeen. Avioehtosopimuksen voimaantulo edellyttää sen rekisteröintiä digi- ja väestötietovirastossa.

Avioehtosopimus on usein suositeltavaa tehdä, jos avioliiton alkaessa toiselle tai molemmille puolisoille on jo kertynyt omaisuutta. Avioehtosopimus on erityisen tarpeellinen silloin, jos toinen puolisoista toimii yrittäjänä tai jos toisella tai molemmilla puolisoilla on merkittävää varallisuutta.

Avioehtosopimuksen voi ajatella eräänlaisena vakuutuksena avioliiton pahan päivän varalle. Avioliiton kuluessa voivat myös puolisoiden varallisuusasemat muuttua tai omaisuuden karttuminen tapahtua yhteisellä työllä siten, että avioehtosopimusta on tarpeen peruuttaa tai sitä on tarpeen muuttaa. Tällaiset muutokset ovat yhteisesti sovittaessa mahdollisia milloin tahansa. Avioehtosopimusta voidaan käyttää myös perintösuunnittelun välineenä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla puolisoista on lapsia myös aiemmista avioliitoista.

Tarvittavan avioehtosopimuksen sisältö riippuu niistä yksilöllisistä olosuhteista, jotka sopimusta tekevien puolisoiden kohdalla nimenomaisesti vallitsevat. Avioehtosopimuksen laadinnassa kannattaa usein käyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua, koska hän osaa esittää asiassa myös sellaisia kysymyksiä, jotka eivät puolisoille olleet juolahtaneet mieleen ja jotka pitää aviovarallisuussuhteiden suunnittelussa ottaa huomioon.

Avioehtosopimuksen suunnittelu ja laatiminen ovat hyvin tavanomainen lakipalvelu, jonka kustannukset valtaosassa tapauksista ovat 200-500 euroa, asiaan käytetystä ajasta ja palveluntarjoajan tuntihinnoittelusta riippuen. Hyvin laadittu avioehtosopimus voi elämän myöhemmissä vaiheissa osoittautua useastakin näkökulmasta huomattavan arvokkaaksi.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Osituksesta ja sen verokohtelusta

Jos puolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, on lähtökohtaisesti kaikki omaisuus avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeus puolison omaisuuteen tarkoittaa, että ositustilanteessa kyseinen omaisuus huomioidaan puolisoiden välisessä omaisuuden

Lue artikkeli »

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä tai vasta perittävän kuoleman jälkeen. Perittävän eläessä luopuminen voi tapahtua siten, että perillinen hyväksyy testamentin, jossa hänelle ei

Lue artikkeli »