Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä tai vasta perittävän kuoleman jälkeen. Perittävän eläessä luopuminen voi tapahtua siten, että perillinen hyväksyy testamentin, jossa hänelle ei ole määrätty perintöä. Perillinen voi lisäksi ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä kirjallisessa muodossa. Näissä tilanteissa luopuminen on tapahtunut pätevästi. 

Perillinen voi luopua perinnöstään myös vasta perittävän kuoleman jälkeen. Luopuminen on tällöin tehtävä kirjallisessa muodossa. Kuitenkin, mikäli perillinen on jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, jotka osoittavat hänen ottavan perinnön vastaan, ei luopuminen voi tapahtua pätevästi. Näillä toimilla tarkoitetaan sitä, että perillinen nimenomaisesti ottaa perinnön vastaan tai ilmoittaa ottavansa perinnön vastaan. Välttämättömät pesänselvittämiseen liittyvät toimet eivät kuitenkaan ole sellaisia toimia, joiden perusteella voitaisiin todeta, että perillinen on ryhtynyt perintöön. Mikäli perillinen on jotenkin määrännyt perintöosuudestaan, kuten vaatinut lakiosaansa tai osallistunut perinnönjakoon, luopumista ei voi tehdä enää pätevästi. Jokaista tällaista tilannetta on viime kädessä arvioitava yksilöllisesti. 

On tärkeää huomata, että perinnöstä luopuva perillinen ei voi itse määrätä kenelle hänen perintöosuutensa luovutetaan, vaan luopujaa seuraava perinnönsaaja määräytyy aina lakisääteisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Perinnöstä luopujan perintöosuus siirtyy siten hänen perilliselleen. Jos perillisellä on lapsia, tulee osuus heidän hyväkseen. Perinnöstä luopumiseen kytkeytyy tästä syystä usein myös pyrkimys perintöveron vähentämiseen, sillä luopumisen yhteydessä perintöomaisuuden lisäksi myös perintövero ikään kuin hyppää yhden sukupolven yli. 

Jos perinnöstä luovutaan juuri verotussyistä, on erittäin tärkeää, että luopuminen tapahtuu pätevästi. Mikäli luopuminen ei ole pätevä, aiheutuu tästä helposti kielteisiä veroseuraamuksia: Tehottoman luopumisen tilanteessa joutuu perillinen maksamaan perintöosuudestaan perintöveron ja lisäksi henkilö, jonka hyväksi perinnöstä luovuttiin, joutuu vielä maksamaan saamastaan osuudestaan lahjaveroa, jos lahjan arvo ylittää lahjaverotuksessa määritellyn alarajan. Toimistomme asiantuntijoilta saat tarvittaessa apua testamentin ja kuolinpesän oikeudellisiin kysymyksiin liittyen. 

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Osituksesta ja sen verokohtelusta

Jos puolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, on lähtökohtaisesti kaikki omaisuus avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeus puolison omaisuuteen tarkoittaa, että ositustilanteessa kyseinen omaisuus huomioidaan puolisoiden välisessä omaisuuden

Lue artikkeli »