Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Testamentin muuttaminen ja peruuttaminen

Testamenttia voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa koska tahansa ennen testamentin tekijän kuolemaa. Testamentin tekijän täytyy kuitenkin olla kelpoinen testamentin tekemiseen, jotta muutokset ovat mahdollisia. Kaikki muutokset testamenttiin täytyy tehdä samassa määrämuodossa kuin alkuperäinen testamenttikin, mikä tarkoittaa, että testamentti on tehtävä kirjallisessa muodossa kahden todistajan ollessa läsnä. Jos testamentin tekijä laatii uuden testamentin, tulee aiemmasta testamentista samalla tehoton. Tekijän on kuitenkin syytä mainita uudessa testamenttiasiakirjassa, että tämä peruuttaa aiemmin tehdyt testamentitMikäli testamentin muutoksien oikeellisuus halutaan varmistaa, kannattaa asiassa konsultoida alan asiantuntijaa. 

Muutoksien lisäksi testamentti voidaan myös peruuttaa kokonaan. Jotta peruuttaminen on mahdollista, täytyy testamentin tekijän olla kelpoinen testamentin peruuttamiseen ja hänellä täytyy olla nimenomainen testamentin peruuttamistarkoitus. Muotovaatimukset eivät ole niin ehdottomia kuin testamenttia laadittaessa. Testamentin peruuttamisen voi tehdä lukuisilla tavoilla.  Testamentti voidaan peruuttaa suullisestikin, kunhan peruutus on todistettavissa. Kuitenkin helpoin tapa peruuttaa testamentti on sen hävittäminen, esimerkiksi polttamalla. Jos alkuperäistä testamenttia ei löydy, oletetaan, että testamentti on peruutettu hävittämisen kautta. Lisäksi peruuttaminen voidaan tehdä nimenomaisella peruutusasiakirjalla, jossa tuodaan ilmi tarkoitus peruuttaa testamentti. Testamentin tekijä voi myös hävittää testamentissa mainitun omaisuuden tai luovuttaa sen jollekin muulle henkilölle, jolloin testamentista tulee tehoton kyseisen omaisuuden osalta. 

Jos testamentti halutaan peruuttaa vain tietyin osin, voidaan peruutus tehdä esimerkiksi yliviivaamalla halutut kohdat testamentista, kunhan peruuttamistarkoitus tulee riittävästi ilmi, esimerkiksi allekirjoituksella varustetun asiakirjan kautta. Näissä tilanteissa testamentista tulee siis tehoton yliviivatun osion kohdalta, mutta se on muuten täytäntöönpantavissa.  

Tärkeintä muutos- ja peruutustilanteissa on kuitenkin se, että testamentin tekijä on kelpoinen näiden toimien tekemiseen. Tekijän tulee ymmärtää tekemänsä oikeustoimi ja sen merkitysKelvottomuus voi syntyä esimerkiksi vakavan sairauden tai alaikäisyyden perusteella. Muun muassa erilaisten mielenterveyden häiriöiden ja dementian on katsottu voivan vaikuttaa tekijän kelpoisuuteen. Olennaisinta on kuitenkin se psyykkinen ja fyysinen tila, jossa testamentin tekijä oli testamenttia laadittaessa ja se, onko tekijän tila todellisesti vaikuttanut hänen tahdonilmaisuunsaJos testamentin tekijän kelvottomuudesta syntyy epäilys, on testamentti mahdollista riitauttaa ja kumota perittävän kuoleman jälkeenToimistomme asiantuntijoilta saat tarvittaessa apua perintöoikeudellisissa kysymyksissä. 

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Osituksesta ja sen verokohtelusta

Jos puolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, on lähtökohtaisesti kaikki omaisuus avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeus puolison omaisuuteen tarkoittaa, että ositustilanteessa kyseinen omaisuus huomioidaan puolisoiden välisessä omaisuuden

Lue artikkeli »

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä tai vasta perittävän kuoleman jälkeen. Perittävän eläessä luopuminen voi tapahtua siten, että perillinen hyväksyy testamentin, jossa hänelle ei

Lue artikkeli »