Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Yrittäjän henkilökohtaiset asiakirjat turvaavat yritystoiminnan jatkuvuuden

Avioehtosopimus, testamentti ja edunvalvontavaltakirja ovat keskeisimpiä henkilökohtaisia asiakirjoja, joilla omaa yritystoimintaa kannattaa suojata.

Suomen aviovarallisuusjärjestelmä rakentuu avio-oikeuden käsitteelle, eli puolisoilla on lähtökohtaisesti täysi oikeus toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä. Merkitystä ei ole sillä, onko omaisuus hankittu ennen avioliittoa vai sen aikana tai sillä, päättyykö avioliitto avioeroon vai puolison kuolemaan. Avio-oikeuden ulottuvuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa tekemällä avioehtosopimus. Avioehto voi olla molempien puolisoiden avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva tai se voidaan rajoittaa tiettyyn omaisuuteen, kuten yritysomaisuuteen ja sen tuottoon. Ottamalla avioehtosopimukseen maininnan siitä, että yritysomaisuus on avio-oikeudesta vapaata myös siinä tapauksessa, että avioliitto päättyy yrittäjän kuolemaan, yrittäjä varmistaa yrityksen pysymisen omassa suvussaan.

Yrittäjän kannattaa myös varautua oman toimintakykynsä heikkenemiseen tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltakirjalla yrittäjä voi vapaasti määrätä, kenet hän valtuuttaa hoitamaan yrityksen asioita tilanteissa, joissa yrittäjä ei esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden vuoksi ole enää itse kykenevä tekemään yritystä koskevia päätöksiä. Valtakirjaan liitettävillä toimiohjeilla yrittäjä voi antaa yksityiskohtaisiakin määräyksiä siitä, miten hän haluaa yritystoimintaa jatkettavan. Edunvalvontavaltakirjan puuttuessa toimintakykynsä menettäneen henkilön edunvalvonta järjestetään holhoustoimilain mukaisesti.

Testamentilla yrittäjä voi välttää yrityksen omistuspohjan pirstaloitumisen ja turvata yrityksen päätöksentekokyvyn määräämällä, kenelle hän haluaa yritysomaisuutensa menevän. Testamentti on tärkeä asiakirja siinäkin tapauksessa, että yrittäjä haluaa omaisuutensa jakautuvan perintökaaren säännösten mukaisesti. Testamentilla voidaan nimittäin turvata yrityksen pysyminen omassa suvussa määräämällä, ettei perillisten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta perinnöllä saatuun omaisuuteen tai sen tuottoon.  Jos tällaista määräystä ei ole, saattaa osa yritystoiminnasta siirtyä toiseen sukuun perillisen avioliiton päättyessä eroon tai perillisen kuolemaan.

Markkula Lakiasiaintoimisto Oy:n asiantuntevat lakimiehet räätälöivät nämä yritystoimintasi tulevaisuutta turvaavat asiakirjat juuri sinun tarpeisiisi. Annamme mielellämme lisätietoja p. 010 200 3500.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Osituksesta ja sen verokohtelusta

Jos puolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, on lähtökohtaisesti kaikki omaisuus avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeus puolison omaisuuteen tarkoittaa, että ositustilanteessa kyseinen omaisuus huomioidaan puolisoiden välisessä omaisuuden

Lue artikkeli »

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä tai vasta perittävän kuoleman jälkeen. Perittävän eläessä luopuminen voi tapahtua siten, että perillinen hyväksyy testamentin, jossa hänelle ei

Lue artikkeli »