Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Työoikeus: Työsuhteen kriisiytymisen ennakointi on tärkeää ja tuottavaa

On erittäin harvinaista, että ongelmat työpaikalla työnantajan ja työntekijän välillä alkavat täysin ennalta arvaamatta. Useimmissa tapauksissa kriisitilanteet kehittyvät vähitellen ja pidemmän ajan kuluessa. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että puutteet työntekijän työsuorituksessa ilmenevät ensin yksittäisinä vähäisinä laiminlyönteinä, jotka alkavatkin enenevässä määrin toistua muodostuen pahaksi haitaksi yrityksen toiminnalle. Tai esimerkiksi siitä, että esimiehen aluksi aika kiinnostavakin luonteenpiirre osoittautuu jonkin ajan päästä työntekijää järjestelmällisesti syrjiväksi ja kuormittavaksi kohteluksi.

Jos asiaa ryhdytään käsittelemään vasta työsuhteen vakavasti kriisiydyttyä, ei tilanteesta useinkaan selvitä ilman huomattavia ylimääräisiä kustannuksia ja muuta vahinkoa työsuhteen molemmille osapuolille. Suurimmassa osassa pitkiksi venyneistä työsopimusriidoista ei löydy lopulta yhtään voittajaa – ehkä lakimiehiä lukuun ottamatta. Parhaissa tapauksissa tilanteen ennakointi ja siihen puuttuminen varhaisessa vaiheessa johtavat siihen, että työsuhde onnistuu ja yritys sen myötä menestyy. Tavallisia ovat tilanteet, jossa varhaisella puuttumisella sekä työnantaja että työntekijä voittivat toteamalla yhteistyön jatkamisen kannattamattomaksi ja päättivät työsuhteen. Tällöin molemmat osapuolet ovat onnistuneella toiminnallaan todennäköisesti välttyneet huomattavilta kustannuksilta ja kuormitukselta.

Arjen kiireissä voi työsuhteen kriisiytymisen ensimmäisten merkkien ilmetessä liian helposti tulla ajatus siitä, että ”Kyllä tämä ehkä vielä tästä, on tässä nyt muutakin ajateltavaa kuin tämä asia.” Varhaisen tilanteeseen puuttumisen hyödyllisyyttä ei voi tässä korostaa liikaa. Jos näkymä esimerkiksi on sellainen, ettei työsuhde todennäköisesti tule onnistumaan, eikä keskusteluyhteyskään oikein toimi, voi olla syytä käydä tilannetta läpi työsuhdeasiantuntijan kanssa ja ryhtyä valmistelemaan työsuhteen päättämistä.

Jos työsuhteen kriisitilanteeseen kytkeytyvät muiden asioiden ohella työntekijän terveysongelmat tai työtapaturmatilanne, korostuu huolellisen ja suunnitelmallisen toiminnan merkitys jo ihan työturvallisuuslainsäädännönkin näkökulmasta.

Työsuhteen varoitusmerkkien ilmetessä työoikeusasiantuntijamme puoleen kääntyminen voi nopeasti osoittautua Sinulle kannattavaksi ratkaisuksi. Lähestymme työoikeuden kysymyksiä ratkaisuhakuisesti, tuottavuuden näkökulmasta ja sovinnolliseen neuvotteluratkaisuun pyrkien.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Työntekijän vastuu työturvallisuudesta

Työnantajalla on aina lähtökohtaisesti päävastuu työturvallisuudesta työpaikalla. Myös työntekijällä on velvollisuus omalta osaltaan edistää työturvallisuutta. Vastuu vaihtelee hyvin paljon työtehtävän mukaan. Työturvallisuuden ylläpitäminen ja tehostaminen

Lue artikkeli »