Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Lyhyetkin kilpailukieltosopimukset maksullisia työnantajille

Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2022 alkaen siten, että myös alle kuuden kuukauden pituisen kilpailukieltosopimuksen käyttäminen on tullut työnantajalle maksulliseksi. Muutoksen taustalla on lainsäätäjän pyrkimys rajoittaa perusteettomia kilpailukieltosopimuksia.

Kilpailukieltosopimuksella työntekijä sitoutuu määräajaksi työsuhteen päättymisen jälkeen olemaan menemättä kilpailijalle töihin.  Kilpailevaa toimintaa ei myöskään saa harjoittaa omaan lukuun. Koska järjestely rajoittaa työntekijän perustuslaillista oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä tai elinkeinolla, on lainsäätäjä tarkoittanut rajata sen käytön ainoastaan niihin tilanteisiin, joihin liittyy työnantajan todellinen kilpailunrajoitustarve. Työsopimuslain 3 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kilpailukieltosopimuksen käyttö edellyttää työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvää erityisen painavaa syytä. Kilpailukieltosopimusten käytön tarve liittyykin erityisesti johtotehtäviin ja työnantajan liikesalaisuuksien suojaamiseen. Pelkkä työnantajan pyrkimys vähentää kilpailua ei ole hyväksyttävä syy rajoittaa työntekijän liikkumisvapautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimusta koskevan sääntelyn muutos johtuu kilpailunrajoitusten yleistymisestä myös alemman palkkatason tehtävissä ja ilman työsopimuslaissa edellytetyn erityisen painavan syyn olemassaolon selvittämistä. Muutoksen taustalla on pyrkimys rajoittaa kilpailukieltolausekkeiden käyttöä velvoittamalla työnantaja maksamaan työntekijälle korvausta myös kuuden kuukauden pituisista tai tätä lyhyemmistä kilpailukieltosopimuksista. Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan maksettavaksi tuleva korvaus vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, vastaa korvaus 60 prosenttia työntekijän palkasta. Kilpailukieltosopimuksen enimmäispituus on yksi vuosi työsuhteen päättymisestä.

Oikein laaditussa kilpailukieltosopimuksessa kuvaillaan kilpailukiellon perusteet ja määritellään ne toimet, joiden parissa työskentelyä kilpailukielto rajoittaa. Kilpailukieltosopimuksen käyttämistä harkittaessa tulee ensimmäisenä arvioida, onko lain edellyttämä erityisen painava syy olemassa juuri kyseisen työntekijän kohdalla. Mikäli edellytys täyttyy, on vielä pohdittava, onko kilpailunrajoituksen tarve kyseisessä työsuhteessa niin suuri, että työnantaja on valmis maksamaan työntekijälle työsopimuslain 3 luvun 5 §:n mukaista korvausta rajoituksen voimassaolon ajalta.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Työntekijän vastuu työturvallisuudesta

Työnantajalla on aina lähtökohtaisesti päävastuu työturvallisuudesta työpaikalla. Myös työntekijällä on velvollisuus omalta osaltaan edistää työturvallisuutta. Vastuu vaihtelee hyvin paljon työtehtävän mukaan. Työturvallisuuden ylläpitäminen ja tehostaminen

Lue artikkeli »