Nettiajanvaraus

Varaa sinulle sopiva aika

Ota yhteyttä

Cвяжитесь с нами
010 200 3500

Rikosasiat

Suora palvelunumero
050 321 9387

Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella

Työsuhde voidaan päättää tietyissä tilanteissa sairauden takia, mutta siihen tarvitaan painavat perusteet. Työsopimuslain mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida lähtökohtaisesti pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa. Kuitenkin, jos työntekijän työkyky on näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista, voidaan työsuhde päättää tällaisen syyn pohjalta. Tällöin työntekijän sairauden täytyy todellisesti vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa selvitä työstä. Niin pitkään kuin työntekijä kykenee tekemään työtään, ei työsuhdetta voida päättää kyseiseen sairauteen vedoten, ellei työsuorituksen laatu laske merkittävästi. Irtisanomiskynnys tällaisissa tilanteissa on joka tapauksessa korkealla. Oman tilanteen tarkemmaksi arvioimiseksi, kannattaa kääntyä alan asiantuntijan puoleen. 

Ennen irtisanomista työnantajan on kuultava työntekijää asian tiimoilta ja selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa työntekijä toisiin työtehtäviin, joita hän pystyisi tekemään sairautensa estämättä. Esimerkiksi fyysistä työtä tekevä henkilö voitaisiin yrittää sijoittaa toimistotyöhön, jos hänen sairautensa estää häntä tekemästä nimenomaan fyysistä työtä. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta luoda uutta työtä. Lisäksi, jos työpaikalla on tietty vakiintunut toimintatapa työkyvyttömyystilanteiden hoitamisessa, täytyy kyseistä menettelytapaa soveltaa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikkien työntekijöiden kohdalla. 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että yhtäjaksoisen sairauspoissaolon olisi kestettävä ainakin vuoden ja toistuvien poissaolojen käsittävän merkittävän osan työajasta, jotta irtisanominen voitaisiin toteuttaa. Tarpeellinen voi olla myös lääkärin lausunto, josta tulee ilmi, että työntekijän työkyky ei ole palaamassa pitkään aikaan normaaliksi. Mikäli irtisanominen on jo toteutettu, mutta sen jälkeen saadaan tieto työkyvyn palaamisesta pian, täytyy irtisanominen peruuttaa. Irtisanomisaika määräytyy lähtökohtaisesti sopimuksen tai lain pohjalta, jota noudatetaan normaalisti myös sairausperusteisissa irtisanomisissa, ellei työsuhteen purkaminen tule ajankohtaiseksi. 

Irtisanomisperusteen täyttymistä täytyy arvioida jokaisen tilanteen kannalta erikseen omana kokonaisuutenaan. Asiaa täytyy tarkastella monesta eri näkökulmasta ja käyttää kokonaisharkintaa. Toimistomme asiantuntijoilta saat neuvoja työoikeudellisissa kysymyksissä.  

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lisää luettavaa näistä aihealueista

Lue myös nämä

Työntekijän vastuu työturvallisuudesta

Työnantajalla on aina lähtökohtaisesti päävastuu työturvallisuudesta työpaikalla. Myös työntekijällä on velvollisuus omalta osaltaan edistää työturvallisuutta. Vastuu vaihtelee hyvin paljon työtehtävän mukaan. Työturvallisuuden ylläpitäminen ja tehostaminen

Lue artikkeli »